Inkomensbeheer

Voor mensen die moeite hebben om een balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven biedt inkomensbeheer een oplossing.
Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer of vermogensbeheer genoemd) is administratieve hulp bij het beheer van de financiën van cliënt. Unibewind maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Vervolgens zorgen wij dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - tijdig worden uitgevoerd.

Hieronder een kort overzicht van de werkzaamheden die horen bij inkomensbeheer

 • het ontvangen van het inkomen;
 • het betalen van de vaste lasten (mits voldoende inkomsten); 
 • indien van toepassing: een overzicht maken van de betaalde schulden; 
 • indien van toepassing: een overzicht maken van de nog te betalen schulden; 

Voor het bovenstaande voert de inkomensbeheerder diverse werkzaamheden uit.
  
Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders
 • Aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering)
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van het weekgeld aan de klant
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Inventariseren van de schuldenlast                 
 • Openen van een bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte

Niet tot de normale werkzaamheden horen:

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het  UWV Werkbedrijf
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
 • Zorgdragen voor huisvesting
De feestdagen staan weer voor de deur. We zijn daarom op aangepaste tijden bereikbaar. 
De aangepaste tijden staan onder het kopje 'Nieuws'

Gezien de verwachte drukte het verzoek om tijdig extra leefgeld aan te vragen.
Alvast fijne feestdagen!