Over Unibewind

Bewindvoering is belangrijk voor mensen die vanwege hun lichamelijke of psychische toestand problemen ondervinden bij het regelen van hun financiën en het op orde houden van hun financiële administratie. Vaak komt het voor dat familieleden de taak van bewindvoering op zich nemen, maar dat is niet altijd wenselijk. Als een familielid besluit de bewindvoering op zich te nemen zou dit kunnen leiden tot onenigheid tussen de familieleden onderling of tot een verslechterde relatie tussen bewindvoerder (familielid) en rechthebbende.
Financiële zaken zijn persoonlijk en het is vaak wenselijk om bewindvoering in de praktijk uit te laten voeren door een professionele onafhankelijke derde partij.
Speerpunten van Bewindvoering is in ons oogpunt: “eerlijkheid en openheid van zaken”.
Het uit handen geven van uw financiën is een zeer gevoelig punt. Wij streven er dan ook naar om een zo’n goed mogelijk contact te houden met zowel u als de eventuele familieleden cq begeleiders. Doordat er eerlijkheid en openheid van zaken is kunnen we u ook op maat begeleiden. Dit wil zeggen dat we graag met u meedenken om u het zo makkelijk mogelijk te maken.
Steeds vaker merken we dat mensen zich ook aanmelden met schulden. Dit hoeft ook geen probleem te zijn om een aanmelding bij unibewind te kunnen doen. Wij hebben ook goede contacten met verschillende schuldhulpverleningsinstanties. Hierdoor zijn wij zeer goed in staat om u te begeleiden met uw schulden. Uit ervaring merken we ook dat dit u een boel stress bespaart.
Wij willen ons onderscheiden door persoonlijkheid. Ieder mens is immers ook anders. Het niet te maken hebben met vele medewerkers in een kantoor. Een direct aanspreekpunt staat dan ook centraal. Dit scheelt ook het “verhaal” aan alle medewerkers uit te hoeven leggen. 
Graag zien wij dan ook uit naar een plezierige samenwerking.