Wat is bewindvoering

Bewindvoering

Wanneer iemand door geestelijke of lichamelijke omstandigheden (tijdelijk) niet meer in staat is zelf zijn financiën (vermogen) te regelen, kan hij/zij zijn geld en goederen door de Kantonrechter onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld.
De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewindgestelde goederen te administreren en te beheren.

Tot de normale werkzaamheden behoren:
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders
 • Aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering)
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van het weekgeld aan de klant
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Inventariseren van de schuldenlast                
 • Openen van een bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording