Tarieven

Tarieven 2023

Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen onderstaande kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor kan bijzondere bijstand worden aangervaagd. Unibewind verzorgt deze aanvraag voor de klant. In andere gevallen worden de kosten van bewindvoering bij de klant in rekening gebracht. 

Een verzoek tot onderbewindstelling brengt kosten met zich mee. De rechtbank zal griffierecht in rekening brengen. Voor 2023 bedraagt het griffierecht €86,00 

Maandelijks tarief bewindvoering zonder schulden: 

Voor een alleenstaande                                                               € 125,53
Voor samenwonenden                                                                 € 150,54

Maandelijks tarief bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande                                                               € 162,44
​Voor samenwonenden waarvan 1 schulden heeft                       € 172,72
Voor samenwonenden                                                                 € 194,81

Intake en opstartkosten:                 

Bewindvoering alleenstaande                                                      €  676,39
Bewindvoering samenwonenden                                                 €  810,70

Intake en opstartkosten (voorafgaand inkomensbeheer) 

Bewindvoering alleenstaande                                                      € 709,06
Bewindvoering samenwonenden                                                 € 850,63

Eindrekening 

Indienen eindrekening en verantwoording alleenstaande            € 266,20
Indienen eindrekening en verantwoording samenwonenden       € 319,44

Overige kosten 

Extra werkzaamheden (per uur)                                                   € 88,61
Verhuizing/ontruiming/verkoop                                                     € 442,86
PGB Beheer (per jaar)                                                                  € 664,29