Tarieven

Tarieven 2021 (incl. BTW) 


De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).
 
Bewindvoering zonder schulden:

Voor een alleenstaande                                                               € 119,69
Voor samenwonenden                                                                 € 143,59

Bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande                                                               € 154,88
​Voor samenwonenden waarvan 1 schulden heeft                       € 164,66
Voor samenwonenden                                                                 € 185,74

Intake en opstartkosten:                 

Bewindvoering alleenstaande                                                      €  676,39
Bewindvoering samenwonenden                                                 €  810,70

Intake en opstartkosten (voorafgaand inkomensbeheer) 

Bewindvoering alleenstaande                                                      € 506,99
Bewindvoering samenwonenden                                                 € 607,42

Eindrekening 

Indienen eindrekening en verantwoording alleenstaande            € 254,10
Indienen eindrekening en verantwoording samenwonenden       € 304,92

Overige kosten 

Extra werkzaamheden (per uur)                                                   € 84,46
Verhuizing/ontruiming/verkoop                                                     € 422,29
PGB Beheer (per jaar)                                                                  € 632,83

Rechtbank

Griffiekosten                                                                                  €83
 

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering


Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen, bijv. via de bijzondere bijstand. Unibewind verzorgt deze aanvraag voor de klant.
In de vakantieperiode werken wij met een gewijzigd spreekuur. Wij zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 10:00 en 12:00 uur. 

Mochten zich tijdens de afwezigheid van uw contactpersoon onvoorziene dringende zaken voordoen, dan kunt u een collega benaderen.