Tarieven

Tarieven 2020


De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).
 

Bewindvoering zonder schulden:

Voor een alleenstaande                                                               € 116,26
Voor samenwonenden                                                                 € 139,55

Bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande                                                               € 150,44
​Voor samenwonenden waarvan 1 schulden heeft                       € 160,02
Voor samenwonenden                                                                 € 180,49

Intake en opstartkosten:                 

Bewindvoering alleenstaande                                                      €  657,03
Bewindvoering samenwonenden                                                 €  787,71

Opmerkingen m.b.t. de intake en opstartkosten:

Alleenstaande:
Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd, dan zijn de intake en opstartkosten € 492,47.

Samenwonenden zonder schulden:
Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd, dan zijn de intake en opstartkosten € 612,27

Samenwonenden met schulden:
Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd bij een van twee, dan zijn de intake en opstartkosten € 676,39


Overige kosten bewindvoering

Indienen eindrekening en verantwoording alleenstaande             € 246,84
Indienen eindrekening en verantwoording samenwonenden        € 296,45

Extra werkzaamheden (per uur)                                                     € 80,46
Verhuizing/ontruiming/verkoop                                                       € 410,19
PGB Beheer  (per jaar)                                                                   € 614,46

Rechtbank

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 83 griffiiekosten in rekening.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering


Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen, bijv. via de bijzondere bijstand. Unibewind verzorgt deze aanvraag voor de klant.
Wegens vakantieperiode worden de maandelijkse bankafschriften later verstuurd.